CategoryPage

Stofmaskers (7 resultaten bevatten 8 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
Grid
Lijst
1 / 1

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?

Wij brengen u hier op de hoogte van de maatregelen die ERIKS heeft doorgevoerd. De dienstverlening van ERIKS en de levering van producten functioneert zoals gebruikelijk. ERIKS is zich zeer bewust van de vitale rol die onze producten spelen in de supply chain. Afnemers van ons behoren in belangrijke mate tot cruciale sectoren zoals de energie- en drinkwatervoorziening, olie- en gasindustrie, (petro)chemische industrie, defensie, transport, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Nu het nieuwe coronavirus zich verder uitbreidt, hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om onze collega’s te beschermen, onze productie te continueren en onze leveringen aan afnemers op peil te houden.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • Al ons personeel werkt in principe vanuit huis, tenzij het kritisch is om op kantoor of in de Logistiek aanwezig te zijn;
  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.


  • Impact op leveringen

    Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS aan onze afnemers niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen aan onze afnemers zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname. ERIKS houdt de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen.

    ** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

    Het ERIKS Webshop-team